Foto galerija

Conferences, seminars, meetings / Exhibitions / Memorial events

4.starptautiskie Jūrniecības vēstures lasījumi Latvijas Jūras akadēmijā  - 4th International Maritime History Readings in Latvian Maritime Academy

2017. gada 12. oktobris
Latvijas Jūras akadēmija
12th October 2017
Latvian Maritime Academy

Biedrības “Rīgas Kuģis” biedru tikšanās uz vikingu kuģa "Indriķis"/Meeting of association “Riga Ship” members on viking ship "Indriķis"

2017. gada 10. augusts
Vikingu kuģis “Indriķis”
10th August 2017
Viking ship “Indriķis”

Artura Eižena Zalstera piemiņas pasākums Jūrmalas pilsētas muzejā/Memorial event of Arturs Eižens Zalsters in Jūrmala City Museum

2017. gada 25. februāris
Jūrmalas pilsētas muzejs
25th February 2017
Jurmala City Museum

Biedrība "Rīgas Kuģis" izstādē "Baltic Boat Show 2016"/Association “Riga Ship” at the exhibition "Baltic Boat Show 2016”

2016. gada 1.-3. aprīlis
Izstāde "Baltic Boat Show 2016"
1st - 3rd April 2016
Exhibition "Baltic Boat Show 2016”

Biedrība "Rīgas Kuģis" izstādē "Baltic Boat Show 2015" - Association "Riga Ship" at the exhibition "Baltic Boat Show 2015"

2015. gada 27.-29. marts
Izstāde "Baltic Boat Show 2015"
27th - 29th March 2015
Exhibition “Baltic Boat Show 2015”

Biedrība "Rīgas Kuģis" izstādē "Baltic Boat Show 2014"/Association “Riga Ship” at the exhibition “Baltic Boat Show 2014”

2014. gada 28.-30. marts
Izstāde "Baltic Boat Show 2014"
28th - 30rd March 2014
Exhibition "Baltic Boat Show 2014"

Konference "Senie kuģi Latvijā – vakar, šodien, rīt"/Conference “Ancient ships in Latvia – the past, the present, the future”

2013. gada 14. decembris
Rīgas Brīvostas pārvalde
14th December 2013
Freeport of Riga

Seminārs "Zemūdens kultūras mantojums" Jūrmalas Pilsētas muzejā/Workshop “Underwater Culture heritage” at Jurmala City Museum

2013. gada 10. novembris
Jūrmalas pilsētas muzejs
10th November 2013
Jurmala City Museum