Senie kuģi

Artura Eižena Zalstera mantojums

“Daudzpusīgām interesēm un dotībām apveltīts cilvēks, neparasti zinošs un kvalificēts pētnieks – šādi vārdi jāizvēlas Artura Eižena Zalstera mūža veikuma raksturojumam. Viņš bija augstas...