Mērķis un uzdevumi

Biedrības mērķis

Saglabāt vēsturiskās amatniecības zināšanas un prasmes koka kuģu būvniecībā Latvijā, popularizējot ideju par darbojošās Senās ostas–muzeja izveidi Rīgā pie Daugavas.

Biedrības uzdevumi:

Apzināt Latvijas un pasaules vēsturiskos kuģus un to rekonstrukciju būvniecības iespējas, uzbūvēt Latvijai vēsturiskā Rīgas kuģa pilna izmēra rekonstrukciju, kura būvniecība un turpmākā ekspluatācija kalpotu kā turpinājums Latvijas arheologu, vēsturnieku un citu speciālistu iepriekš veiktajiem izpētes darbiem par vēsturiskajiem kuģiem Latvijā.

Rīgas, kā Hanzas savienības pilsētas un tās kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un tūrisma attīstības veicināšanai izstrādāt projektu Senās ostas – muzeja izveidei.

Veicināt Latvijas izglītības sistēmas pasākumus mūžizglītības un jauniešu interešu izglītībai amatniecības, jūrniecības, vēstures un kultūras jomās, iesaistot šīs sabiedrības mērķgrupas biedrības uzdevumu realizācijas procesā.