Biedrības misija

Zeme un Jūra – Dieva dāvana Cilvēkiem. Zeme, kas pabaro un pasargā, un Jūra – ne tikai zemes robeža, bet  tās turpinājums un Ceļš Pasaulē šīs zemes cilvēkiem.

Jūra un kuģi – vienalga, kāds šajā pasaulē ir gada kārtas skaitlis – Jūra aicina un Vīri būvē Kuģus, lai pa jūras ceļu ietu Pasaulē.

Laika saite sien zemi, jūru un cilvēkus. Mums ir tagadne un pagātne,  kuru vērtības ir bagātība, kas pieder nākotnei.  Bagātība, kā apslēpta manta – jāatrod un jāsaglabā. Šo bagātību meklētāji un glabātāji ir starp mums, tie nāk kopā, lai šai Zemei un Jūrai nepārtrūktu Laika Saite ar Cilvēku.

Vīri nāk kopā, lai tagadnē sietu saiti starp pagātni un nākotni. Lai Latvijā šodien būtu pagātnes kuģi, bez kuriem nav iedomājamas ne baltās jahtas, ne lepnie laineri, ne dižie jūras milži.  Un arī nākotnes kuģu fantastiskās aprises nebūs iespējamas bez  mantotās vikingu kuģu elegances.

Tā tam būs būt, jo Latvija jau izsenis ir ceļa sākums kuģiem uz pasaules jūrām.  Un Latvija var lepoties ar Vīriem, kuriem Jūra un Kuģi vienmēr visos laikos būs visciešākā saite ar Zemi, no kurienes sācies viņu Ceļš šajā Pasaulē.

Rīgā, 2013. gada pavasarī domubiedri dibināja biedrību “Rīgas Kuģis”.

2015. gada sākumā biedrība “Rīgas Kuģis” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.