Foto galerija

2017. gada 12. oktobris
Latvijas Jūras akadēmija
12th October 2017
Latvian Maritime Academy