Biedrības “Rīgas Kuģis” vadītāja Aigara Baika uzstāšanās Vēstures otrdienā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā 2018. gada 27. martā

2018. gada 27. martā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā ciklā “Vēstures otrdiena” par laivu restaurāciju, koka laivām un “Rīgas kuģi” stāstīja meistars Aigars Baiks.

 “Seno koka kuģu un laivu būves tehnoloģiju izpētē 2012. gadā man ir bijis tas gods izstudēt vēsturnieka un inženiera Artura Eižena Zalstera zinātniskos darbus par koka laivu būvniecības principiem un paņēmieniem. Zinātnieks tos ir veltījis 12.gs. būvētajam “Rīgas kuģim”, cerībā kādreiz radīt šī kuģa rekonstrukciju. Līdzīgi gūta pieredze no vecmeistara Jura Zīles, kurš uzbūvēja vikingu kuģi “Indriķis”, dalās pieredzē Aigars Baiks, kas 27. martā iepazīstināja interesentus klātienē ar kuģu un laivu restaurācijas smalkumiem Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā.

Aigars Baiks, kopuzņēmuma “OM Design” un “Yachtland” līdzīpašnieks un meistars, patlaban atjauno Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja laivu un kuģīšu eksponātu kolekciju. Viņa vadībā meistari strādā pie deviņiem muzeja eksponātiem.

Laivu restaurācija Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā notiek projekta “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide” ietvaros, kuru paredzēts noslēgt 2018. gada vasaras beigās.

Vairāk informāciju skatīt:

http://muzejs.ventspils.lv/vestures-otrdiena-piejuras-brivdabas/

https://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/33638-restaures-laivas-un-burinieku-fragmentus

http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/7019-vesturisko-zvejas-laivu,-kutera-un-seno-burinieku-prieksmetu-atjaunosana-un-ekspozicijas-izveide-piejuras-brivdabas-muzeja