Projekts “Senā osta” un “Senās ostas fonda” dibināšana

2016. gadā esam uzsākuši darbu projekta “Senā osta” realizēšanā, kas vērsts uz izzūdošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu – koka kuģu būvniecības prasmēm Latvijā, šo prasmju atjaunošanu un nodošanu jaunajai paaudzei, raisot interesi gan par amatniecību, gan jūrniecību. Projekta pirmajā posmā arī jātop vēsturiskā Rīgas kuģa pilna izmēra rekonstrukcijai, kura būvniecība un ekspluatācija kalpotu kā turpinājums Latvijas arheologu, vēsturnieku un citu speciālistu iepriekš veiktajiem izpētes darbiem par vēsturiskajiem kuģiem Latvijā.

Lai šo ieceri realizētu, ir nodibināts “Senās ostas fonds”, kura uzdevums ir piesaistīt ES finansējumu un investīcijas, uzsākot un turpmāk attīstot šo projektu par nozīmīgu kultūrvēsturisku, izglītojošu, izklaidējošu un ārvalstu tūristiem pievilcīgu Rīgas infrastruktūras objektu Daugavas krastā.

Fonda dibinātāji:
Biedrība/sabiedriskā labuma organizācija “Rīgas Kuģis” – Aigars Baiks, Viktors Saulītis, Edgars Motmillers, Andis Bunkšis, Ritvars Zemītis

Valdes priekšsēdētājs:
Andis Bunkšis
Tālrunis: +371 29208353
E-pasts: andis.bunksis@gmail.com

Fonds ir nodibināts 2016. gada 8. jūnijā. Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 2016. gada 5. augustā.

“Senās ostas fonds”
Reģ.Nr.40008254446
Banka: AS Swedbank
Konts: LV97HABA0551042302202