Konference “Senie kuģi Latvijā – vakar, šodien, rīt” Rīgas Brīvostas pārvaldē 2013. gada 14. decembrī

Konference “Senie kuģi Latvijā – vakar, šodien, rīt” notika 2013. gada 14. decembrī Rīgas Brīvostas pārvaldes konferenču zālē. Tās mērķis bija iepazīstināt ar situāciju Latvijas amatniecības zināšanu un prasmju seno koka kuģu būvniecībā, saglabāšanā, papildinot kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un pieejamību.

Ar senajiem kuģiem saistīts Daugavas tirdzniecības ceļš, un par tirdzniecības uzbūves aspektiem konferencē stāstīja Latvijas Nacionālā muzeja direktors Arnis Radiņš.

Par senajiem kuģiem vēsta mūsu vēsturiskais mantojums dzelmē – kuģu vraki, kas ir gan esošo muzeju krātuvēs, gan vēl jūras ūdeņos apslēpti. Zemūdens arheologs Voldemārs Rains konferencē prezentēja šīs jomas izpētes rezultātus.

Latvijas amatniecība ir bāze seno koka kuģu būvei, par ko liecina ne tikai Latvijas vēsture, bet daudzās Pāvilostas, Grobiņas un Daugavas koka laivas un vikingu kuģi – ne muzeja eksponāti, bet mūsdienu veiksmīgi biznesa projekti. Latvijas Amatniecības kameras prezidents Vilnis Kazāks un biedrības “Pāvilostas laivas” pārstāvis Ģirts Vagotiņš – Vagulis iepazīstināja ar savu redzējumu un Latvijas amatnieku pieredzi.

Un tieši Latvijas amatnieka, meistara Jura Zīles būvēts ir uz Norvēģiju aizceļojušais vikingu kuģis “Asa”, bet Latvijai jau top tā pēctecis – vikingu kuģis “Indriķis”. Konferences dalībniekiem bija iespēja redzēt abus kuģus, jo tiem jau ir tikusi veltīta Latvijas mediju nedalīta uzmanība. “TV Spektrs” profesionāļi dāvina konferencei iespēju skatīt meistara Jura Zīles darbu.

Vikingu kuģim “Indriķis” sekos vēsturiskā Rīgas kuģa rekonstrukcijas būve. Ar šo projektu un nākotnes nodomiem izveidot arī Latvijā, Rīgā, Daugavas krastā Seno ostu – muzeju, kas turpmāk vienlaicīgi būtu kuģu rekonstrukciju būvniecības vieta, šo kuģu osta tūrisma maršrutiem, ziemas doki, atraktīvs tūrisma un bērnu radošo nodarbību centrs, konferences dalībniekus iepazīstināja biedrības “Rīgas Kuģis” pārstāvis Ēriks Šulcs.

Mūsu kaimiņvalsts Dānijas un Eiropas līdzīgie projekti ir pierādījuši ne tikai savu dzīvotspēju, bet radot iespēju sabiedrības līdzdalībai šajos procesos, izrādījušies arī veiksmīgi biznesa projekti.

Pasaules skati 2014. gadā būs īpaši pievērsti Rīgai visās tās radošajās izpausmēs. Laika saite starp Senās Rīgu ostu un senajiem kuģiem mūsdienu Rīgas Brīvostas nākotnes vīzijā – Rīgas Domes un Rīgas Brīvostas pārstāvju redzējumā.

Konferences organizators – biedrība “Rīgas Kuģis”.