Biedrība “Rīgas Kuģis” izstādē “Baltic Boat Show 2016”

Biedrība “Rīgas Kuģis” 2016. gada aprīļa sākumā notikušajā izstādē “Baltic Boat Show 2016” piedalījās popularizējot biedrības darbību.

Biedrības “Rīgas Kuģis” stendā varēja iepazīties biedrības paveikto progresu vēsturiskā Rīgas kuģa būves jautājumā, kā arī apspriesties ar biedrības “Rīgas Kuģis” biedru Juri Zīli un Normundu Jērumu par vikingu kuģa “Indriķis” piedāvātajām kuģošanas iespējām.

Biedrības mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas, kā jūras valsts, un Rīgas, kā Hanzas savienības locekles, kultūrvēsturiskajam mantojumam, pētot Latvijas vēsturiskos koka kuģus, to rekonstrukciju būvniecības iespējas un praktisko pielietojumu izglītības, amatniecības zināšanu, kultūras, tūrisma un sociālās rekreācijas projektos.

Izsakām lielu pateicību visiem, kuri atbalstīja, palīdzēja, piedalījās un apciemoja!