Biedrība “Rīgas Kuģis” – sabiedriskā labuma organizācija

Biedrība “Rīgas Kuģis” 2015. gada sākumā ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu kultūras jomā.

Piešķirtais statuss nozīmē, ka juridiskās personas var samazināt ienākumu nodokli. Kārtību, kā juridiskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likuma “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pants “Nodokļa atlaide ziedotājiem” un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants “Nodokļa atvieglojums ziedotājiem”.

Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:
1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu – ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm.

Piešķirtais statuss fiziskām personām nozīmē, ka fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma. Kārtību, kā fiziskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pants. “Attaisnotie izdevumi”.

Aicinām biedrus un atbalstītājus izmantot jauniegūto iespēju un būt aktīviem līdzekļu piesaistīšanā biedrības darbības un projektu finansēšanai. Uzaiciniet atbalstīt biedrību “Rīgas Kuģis” savas darbavietas priekšniekus, draugu un draugu draugu firmas. Ja Jums ir idejas un ierosinājumi kā veicināt šo procesu, lūdzu informējiet mūs par saviem priekšlikumiem.

Kā saņemt nodokļu atlaides?
Juridiskām personām – ja šajā gadā ziedojat biedrībai “Rīgas Kuģis”, tad nākamajā gadā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot Uzņēmuma ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju, pēc likuma “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” noteikumiem, jānorāda “Nodokļa atlaides”.
Deklarācijai jāpievieno apliecinājums, kurā skaidri norādīts pārskaitījuma mērķis – Ziedojums biedrībai “Rīgas Kuģis”:
1.organizācijas ienākumu orderis, ja ziedo skaidrā naudā vai
2.izdrukāts, apstiprināts bankas maksājuma uzdevums, ja iemaksā naudu ar bankas pārskaitījumu. 

Fiziskām personām – ja šajā gadā ziedojat biedrībai “Rīgas Kuģis”, tad nākamajā gadā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju, pēc likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojums jāiekļauj sadaļā “Attaisnotie izdevumi”.
Deklarācijai jāpievieno apliecinājums, kurā skaidri norādīts pārskaitījuma mērķis – Ziedojums biedrībai “Rīgas Kuģis”:
1.fiziskas personas ienākumu orderis, ja ziedo skaidrā naudā vai
2.izdrukāts, apstiprināts bankas maksājuma uzdevums, ja iemaksā naudu ar bankas pārskaitījumu.

Atbalsti biedrību “Rīgas Kuģis”, pārskaitot ziedojumu uz bankas kontu:
Biedrība “Rīgas Kuģis”
Reģ. Nr. 40008211273
Banka – AS Swedbank
Konta Nr. LV35HABA0551036814476
Maksājuma mērķis: Ziedojums biedrībai “Rīgas Kuģis” (lūdzu norādīt)

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet kuru no biedrības “Rīgas Kuģis” aktivitātēm vēlaties atbalstīt. Ja neesat biedrības “Rīgas Kuģis” biedrs, veicot pārskaitījumu, lūdzu norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.

P.S. Algas sev nemaksājam!