Biedrības “Rīgas Kuģis” biedru tikšanās 2017. gada 10. augustā uz vikingu kuģa “Indriķis”