Biedrība “Rīgas Kuģis” izstādē “Baltic Boat Show 2015”

2015. gada marta beigās veiksmīgi noslēdzās biedrības „Rīgas Kuģis” dalība izstādē “Baltic Boat Show 2015”.

Ņemot vērā izstādes apmeklētāju lielo interesi par biedrības ekspozīciju un vairāku mūsu stenda skatītāju izteikto vēlmi piedalīties projektā “Senā osta” Rīgā pie Daugavas, varam uzskatīt, ka darba grupas ieguldījums, biedrības biedru un atbalstītāju ziedotie līdzekļi dalībai izstādē veiksmīgi darbojās kā instruments, kas dod jaunus impulsus tālākai mūsu mērķu virzībai.

Biedrības mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas, kā jūras valsts, un Rīgas, kā Hanzas savienības locekles, kultūrvēsturiskajam mantojumam, pētot Latvijas vēsturiskos koka kuģus, to rekonstrukciju būvniecības iespējas un praktisko pielietojumu izglītības, amatniecības zināšanu, kultūras, tūrisma un sociālās rekreācijas projektos.

Paldies visiem atbalstītājiem, palīgiem un apmeklētājiem!