Biedrība “Rīgas Kuģis” ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu kultūras jomā

Ar prieku varam pavēstīt, ka biedrība “Rīgas Kuģis” 2015.gada sākumā ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu kultūras jomā.

Piešķirtais statuss nozīmē, ka juridiskām personām ienākumu nodokli samazina par 85 % no ziedotās summas. Kārtību, kā juridiskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likums “Par uzņēmumu ienākumu nodokli”.

Aicinām biedrus un atbalstītājus izmantot jauniegūto iespēju un būt aktīviem līdzekļu piesaistīšanā biedrības darbības un projektu finansēšanai. Uzaiciniet atbalstīt biedrību “Rīgas Kuģis” savas darbavietas priekšniekus, draugu un draugu draugu firmas. Ja Jums ir idejas un ierosinājumi kā veicināt šo procesu, lūdzu informējiet mūs par saviem priekšlikumiem.

Savukārt, mēs vēlamies Jūs informēt par biedrības “Rīgas Kuģis” valdes darbu laikā no pēdējās kopsapulces.

Gatavojoties 2015. gada uzdevumu izpildei, kas saistīti ar projektu “Senās osta”, notikušas pārrunas ar Amatniecības kameras speciālistiem, RTU dizaina katedras studentiem un RTU Pilsētplānošanas katedras vadību par studentu iesaistīšanos sadarbībā ar 3D vizualizācijas specialistiem no Ocean.lv. nolūkā vizualizēt projektu 3D formātā. Strādājam pie vēsturiskā Rīgas kuģa rekonstrukcijas projekta – dokumentiem, rasējumiem tāmēm un  3D vizualizācijas. Kuģa modeļa izgatavošana mērogā 1:15 ir pabeigšanas stadijā.

Vienlaicīgi darba grupa strādā  pie stenda sagatavošanas dalībai izstādē “Atpūta un sports 2015″ sadaļā “Baltic Boat Show 2015″, kas notiks  Ķīpsalas izstāžu centrā BT1 no 2015. gada 27. marta līdz 29. martam. Esam iecerējuši veidot stendu āra ekspozīcijā (75 kv/m), kuras centrā atrastos mūsu biedra, meistara Jura Zīles būvētais vikingu kuģis “Indriķis” (garums 15 m).

Darbam mūsu stendā būtu ļoti vēlama arī Jūsu līdzdalība, tādēļ aicinām pieteikties tos, kuri varētu veltīt savu laiku kādai no izstādes norises dienām. Vairāki no mūsu biedriem gatavi darboties stendā visu izstādes laiku un tas būs viņu ieguldījums biedrības darbā.

Diemžēl  ar iemaksātajām biedru naudām piedalīšanās izmaksas, kuru galvenā daļa ir speciālā transporta pakalpojumi (no / uz Birzgali), ceļamkrāna pakalpojumi un iedalītais laukums āra ekspozīcijā (kopā orientējoši 2000.- EUR),  biedrība  nespēj segt.

Projekta “Senā osta”  idejas un šī projekta atbalstītājus lūdzam  iesaistīties, pielikt plecu un atbalstīt biedrību “Rīgas Kuģis” tās sabiedriski nozīmīgajās aktivitātes.

2015. gadā biedrība strādā arī pie statusa iegūšanas zinātnes un izglītības jomā.

 

Kā saņemt nodokļu atlaides?

Juridiskām personām – ja šajā gadā ziedojat biedrībai “Rīgas Kuģis”, tad nākamajā gadā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot Uzņēmuma ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju, pēc likuma “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” noteikumiem, jānorāda “Nodokļa atlaides”.  

Deklarācijai jāpievieno apliecinājums, kurā skaidri norādīts pārskaitījuma mērķis – Ziedojums biedrībai “Rīgas Kuģis”:

1.organizācijas ienākumu orderis,  ja ziedo skaidrā naudā vai

2.izdrukāts, apstiprināts bankas maksājuma uzdevums, ja iemaksā naudu ar bankas pārskaitījumu. 

 

Atbalsti biedrību “Rīgas Kuģis”, pārskaitot ziedojumu uz bankas kontu:

Biedrība “Rīgas Kuģis”
Reģ. Nr. 40008211273
Banka – AS Swedbank
Konta Nr. LV35HABA0551036814476
Maksājuma mērķis: Ziedojums biedrībai “Rīgas Kuģis” (lūdzu norādīt)

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet kuru no biedrības “Rīgas Kuģis” aktivitātēm vēlaties atbalstīt. Ja neesat biedrības “Rīgas Kuģis” biedrs, veicot pārskaitījumu,  lūdzu norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.

P.S. Algas sev nemaksājam!