Koka zvejas kuģa “Marts” remonts 2014. gadā

2014. gadā tika veikts Jūrmalas pilsētas brīvdabas muzeja eksponāta – koka zvejas kuģa “Marts” remonts.

Šis koka kuģis ir uzbūvēts Latvijā 1955. gadā Mangaļsalā. Šādu kuģu Latvijā bija daudz,  līdz brīdim kamēr tos nomainīja dzelzs zvejas kuģi. “Martu” izdevās saglabāt. Uzņēmumam “Yacht Service” , tagad “Baiks Boats”, un biedrības “Rīgas Kuģis” vadītājam Aigaram Baikam bija tas gods to atjaunot.

Remonts tika veikts pateicoties Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku rūpēm un Kultūrkapitāla fonda un Jūrmalas pilsētas domes finansējumam.