Rīgas kuģa makets skatāms Carnikavas tautas nama “Ozolaine” izstādē “Vēstures gars” no 2017. gada 4. augustam līdz 2. septembrim

2017. gada 4. augustā Carnikavas tautas namā “Ozolaine” atklāta interaktīva izstāde “Vēstures gars”, aicinot lielus un mazus izstādes apmeklētājus iepazīt Carnikavas zvejniecības vēsturi un doties simboliskā ceļojumā cauri laikiem, par pavadoni izvēloties carnikaviešu uzticamāko līdzgaitnieci – laivu.

Izstādē skatāmi materiāli par zveju, Carnikavā būvētajām daudzkorpusu jahtām un katamarāniem. 

Īpaša uzmanība ir veltīta katamarānam „Kaupo”, kas no 1999.gada līdz 2003.gadam apburāja apkārt pasaulei, izvēloties grūtāko virzienu – no austrumiem uz rietumiem. 2008. gadā katamarāns “Kaupo” kapteiņa Aleksandra Popova vadībā devās otrajā ceļojumā apkārt pasaulei, izvēloties pretējo virzienu – no rietumiem uz austrumiem. Diemžēl 2009. gada nogalē pilnībā pārtrūka sakari ar “Kaupo” un tā komandu un vēl līdz šai dienai nav skaidru ziņu par tā likteni. Izstādē pirmā ceļojuma dalībnieks Igors Pimenovs piedāvā ieskatu paša veidotajā kolekcijā par katamarānu “Kaupo”. Būs apskatāms katamarāna makets, gleznas, kas atvestas no zīmīgām ekspedīcijas vietām, vēstules un citi materiāli.

Biedrība “Rīgas Kuģis”, kuras mērķis ir saglabāt vēsturiskās amatniecības zināšanas un prasmes koka kuģu būvniecībā Latvijā, izstādes laikā piedāvās apskatīt XII gs. Rīgas akvatorijā atrastā kuģa maketu.

26. augustā, Nēģu svētku laikā, no plkst. 10.00 līdz 18.00 “Pilsētas jahtkluba” bērnu burāšanas skola būs uz Carnikavas tautas namu atvedusi nelielu jahtu un dalīsies informācijā par iespējām bērniem apgūt burāšanas prasmes.

Izstādi var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00. Citos laikos, iepriekš zvanot 29541105.

Vairāk informāciju skatīt: http://www.kultura.carnikava.lv/2092-izstade-vestures-gars-stastis-visu-par-un-ap-laivam-carnikavas-novada